Довгострокова оренда
Додати для порівняння
Швидкий зв'язок
×

Показувати ціну в UAH

Купівля і продаж нерухомості

Договір купівлі-продажу

ДОГОВІР
купівлі-продажу квартири

Місто Київ, ____________________________________________ дві тисячі __року.

Ми, що нижче підписалися:

ПІБ, ___________ року народження, податковий номер ______, паспорт ________, виданий _______України в місті Києві _______________ року, зареєстрований за адресою: місто Київ, вулиця _________, будинок ___, квартира ___, далі - «Продавець» з однієї сторони, та

ПІБ, ___________ року народження, податковий номер _________, паспорт ________, виданий ______ в місті Києві _______________ року, зареєстрований за адресою: місто Київ, вулиця _________, будинок ___, квартира ___, далі - «Покупець» з іншої сторони, а разом - "Сторони", і кожен окремо - "Сторона", уклали цей Договір про таке:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. За цим договором Продавець зобов’язується передати квартиру у власність Покупцю, а Покупець зобов’язується прийняти і сплатити за неї обумовлену грошову суму.

1.2. Квартира, що відчужується за цим договором, розташована за адресою: місто Київ, вулиця _________, будинок ___, квартира ___, складається з ___________кімнат житловою площею _____, загальною площею _____.

1.3. Квартира належить Продавцю на підставі Договору купівлі-продажу квартири, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу _____________ 20__ року за реєстровим №_______. Право власності зареєстроване в Реєстрі прав власності на нерухоме майно, витяг №_________, виданому КП «Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об’єкти нерухомого майна» від ___________ року, номер запису______.

1.4. Продавець стверджує, що на момент укладення цього договору вказана вище квартира не перебуває під арештом чи забороною, щодо неї не ведуться судові спори, вона не заставлена, у податковій заставі не перебуває, відносно неї не укладено будь-яких договорів з відчуження чи щодо користування з іншими особами, як місцезнаходження юридичної особи (юридична адреса) вона не використовується. Треті особи не мають прав на квартиру. Правочин не суперечить правам та інтересам малолітніх, неповнолітніх чи непрацездатних дітей. Згода іншого з подружжя на укладення цього договору отримана у встановленому законом порядку.

1.5. Відчужувана квартира оглянута Покупцем. Недоліків, які перешкоджають використанню квартири за цільовим призначенням, на момент огляду не виявлено. Претензій до Продавця щодо якісних характеристик відчужуваної квартири Покупець не має.

2. ЦІНА ДОГОВОРУ

2.1. Продаж квартири за домовленістю Сторін вчиняється за _________(________) гривень 00 копійок, які Продавець одержав від Покупця до підписання цього договору.

2.2. Сторони підтверджують факт повного розрахунку за продану квартиру.

2.3. Вартість квартири згідно з Витягом з реєстру прав власності на нерухоме майно №_____, виданого КП «Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об’єкти нерухомого майна» _______ 20__ року, становить _______(______) гривень __копійки.

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Продавець зобов’язується передати квартиру Покупцю у стані, що відповідає санітарним та технічним нормам щодо житлових приміщень та умовами цього договору; попередити Покупця про права третіх осіб на квартиру, а також про всі відомі йому недоліки квартири.

3.2. Продавець має право вимагати сплати встановленої ціни за квартиру відповідно до умов цього договору.

3.3. Покупець зобов’язаний сплатити за квартиру ціну, встановлену цим договором.

3.4. Покупець має право вимагати від Продавця передачі квартири у стані, що відповідає санітарним та технічним нормам щодо житлових приміщень та умовами цього договору.

4. ІНШІ УМОВИ

4.1. У разі виникнення спорів з питань, що є предметом цього Договору або у зв’язку з ним, Сторони вживають заходів щодо їх вирішення шляхом переговорів.

4.2. У разі неможливості вирішення спорів шляхом переговорів, вони підлягають вирішенню в суді в порядку, установленому чинним законодавством України, у підвідомчість якого входить право вирішувати відповідні спори.

4.3. Вимоги законодавства щодо змісту, значення й правових наслідків правочину, що укладається сторонами, їм нотаріусом роз’яснено.

4.4. Право власності на квартиру у Покупця виникає з моменту державної реєстрації договору.

4.5. Усі зміни та доповнення до цього договору, що зроблені за узгодженням сторін, повинні бути нотаріально посвідчені.

4.6. Витрати, пов’язані з укладенням цього договору, сторони оплачують порівну.

4.7. Цей Договір укладено українською мовою у трьох примірниках, два з яких передано сторонам, третійзалишається у справах но­таріальної контори.

ПІДПИСИ СТОРІН:

Продавець:_________________________________________________________________

Покупець:__________________________________________________________________

Продаж

ОРЕНДА НЕРУХОМОСТІ

Для наших клієнтів ми відбираємо найкращі пропозиції по оренді квартир в центрі Києва і центральній частині Подолу.

Наші менеджери вільно розмовляють англійською, французькою та німецькою мовами. Ми готові розповісти Вам все про вулиці на яких ми здаємо квартири, цьому присвячений наш цикл "Історія вулиць Києва".
Ми завжди можемо запропонувати вам квартири в самому центрі Києва, на вулицях з багатою історією, таких як Хрещатик, Лютеранська, Горького, Рейтарська, Липська та П. Орлика, Воровського, Михайлівській, Софійській, Франко, Дарвіна, Ярославів Вал, Шовковичній, Червоноармійській, Городецького, Басейна, Пушкінській та ін. Супровід на всіх етапах підготовки і підписання офіційного договору оренди. Реєстрація Орендаря. При необхідності надається технічна підтримка і сервісне обслуговування об'єкта нерухомості на період дії договору оренди. Для зручності клієнтів при перегляді об'єктів агентство надає автомобіль. Для наших клієнтів ми відбираємо найкращі пропозиції по оренді квартир в центрі Києва і центральній частині Подолу.
×

Teren Plus 1996-2023

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policyand Terms of Service apply.

×

Швидкий зв'язок

Додатково

×

Дякую!
Ваша заявка відправлена.

Сталася помилка під час створення заявки